ARE

[mk_page_section sidebar=”sidebar-1″][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

ARE Software Life Cycle Management

Steeds meer organisaties zijn zich bewust dat het voortbrengingproces van software anders benaderd moet worden.

Waar traditioneel werd/wordt gekeken naar het software product als eindresultaat dat onderhouden moet worden, wordt nu de nadruk verlegd naar de levenscyclus van de basiselementen waaruit de software is opgebouwd.

Het voortraject en de componenten (werkproducten) daarvan zijn daarvan een belangrijk deel. Fouten, inconsistenties  of omissies daarin hebben onmiddellijk grote gevolgen voor het eindresulaat; de applicatie.

Lifecycle management  van de basiselementen leidt tot betere beheersbaarheid van het voortbrengingproces en daarmee tot minder kosten en hogere kwaliteit.

Het is daarom dat steeds meer organisaties het vakgebied Requirements Engineering ontginnen. Dit bestaat uit twee deelprocessen:

  • Requirements Development, dat focust op de creatie van requirements;
  • Requirements Management, een set aan activiteiten die zeker stelt dat de requirements altijd up-to-date en in lijn zijn met alle andere relevante informatie en projectactiviteiten.

 

Life cycle management in de praktijk

 

De focus ligt bij de meeste organisaties vooral op Requirements Development en daarmee op het schrijven van nieuwe requirements of het verbeteren van reeds beschreven requirements. De kwaliteit van requirements verbetert daarmee en eerste successen worden behaald. Maar het kan beter. Zelden slaagt men er in requirements ook daadwerkelijk effectief te beheren en integraal onderdeel van het systeemontwikkelproces (de life cycle) te maken.
Traditioneel werkt de ICT voornamelijk vanuit 5 omgevingen:

  1. Voortraject (vooral Word documenten)
  2. Ontwikkelomgeving
  3. Testomgeving
  4. Acceptatieomgeving
  5. Productieomgeving

Probleem hierbij is dat de requirements uit het voortraject niet traceerbaar zijn gedurende de levenscyclus van softwareontwikkeling en beheer. Het voortraject is immers niet met de 4 IT omgevingen geïntegreerd. De informatie uit het voortraject, veelal ongestructureerde proza waarin de requirements zijn beschreven, is niet of matig gelinkt naar de andere omgevingen en is daarmee slecht traceerbaar. WORD is nu eenmaal niet opgedeeld in gestructureerde en koppelbare informatie-elementen uit een repository of database. Het is dan ook geen wonder dat analisten, ontwerpers, ontwikkelaars en testers in een Babylonische spraakverwarring ten onder gaan.
Zelfs initieel goed beschreven requirements worden niet goed gebruikt. Het beheer van requirements en hun relaties is immers meestal niet goed ingericht. Investeringen in goede specificaties door middel van Requirements Development worden daarmee alsnog teniet gedaan.
Integratie is noodzaak.
De oplossing is een integratieplatform waarin alle registraties uit het voortraject elementair worden gestructureerd, opgeknipt en vastgelegd. Ze worden daarmee koppelbaar en toegankelijk voor alle OTAP-omgevingen. Geautomatiseerde links zorgen voor integratie. De transparantie en traceerbaarheid die hiermee verkregen wordt, geldt voor alle voortbrengingsprocessen:
Architectuur, Ontwerp, Implementatie, Project-, Change-, Test-, Risk- en Configurationmanagement.

Integratie

ARE Lifecycle Management maakt integratie van de omgevingen mogelijk door middel van Requirements Management. Hoofddoelen in deze aanpak zijn het creëren van transparantie en het verstrekken van actuele en juiste informatie aan alle stakeholders. Requirements Management zorgt dat de relatie tussen requirements en andere werkproducten (die alle een relatie met de requirements hebben) actueel en intact blijft.
Belangrijke voorwaarde voor het bereiken van deze doelen is de traceerbaarheid van requirements.
Om een goede vorm van traceerbaarheid te bereiken, wordt binnen ARE allereerst een eenduidig model gemaakt van de (deel)producten uit het ICT-voortbrengingsproces. Een voorbeeld van zo’n model gebaseerd op de RUPopMaat (Ordina) aanpak is in figuur 2 weergegeven.
Om traceerbaarheid goed te kunnen implementeren, wordt een Requirements Management (RM)-tool geïmplementeerd. Een RM tool dient interfaces te hebben naar alle ICT-deelprocessen en vormt de hoofd(slag)ader van het Software product Lifecycle Management. ARE  kan worden ingericht op elke toolomgeving (o.a. Enterprise Architect van Sparx Systems, Doors, Requisit Pro).
ARE creëert het interface platform naar alle omgevingen. ARE is een uitrusting, die bestaat uit een modern requirements engineering tool, een RUPopMaat aanpak, best practices en trainingen. Hiermee wordt niet alleen de kwaliteit van het voortraject en de specificaties verbeterd, maar vindt ook de integratie met de andere ICT-processen plaats. Er ontstaat zo een nieuw platform. Het platform van de Requirements Engineer.
De kern van ARE  is de juiste implementatie van het RM-tool. Hiermee wordt het mogelijk om de use case specificatie te linken aan de use case realisatie. Delen van de documentatie uit het technisch ontwerp (activity diagrams, sequence diagrams) kunnen worden vastgelegd en beheerd. Componenten daaruit kunnen in twee richtingen worden gekoppeld aan requirements, features, stakeholders, maar ook aan use case realisaties en programmaversies.
Hiermee kan de zo noodzakelijke traceerbaarheid worden gecreëerd. Impactanalyses worden mogelijk. En changemanagement, configuratiemanagement en de andere ICT processen worden eindelijk beter bestuurbaar en beheersbaar.
Door de faciliteiten die een modern RM-tool biedt, kan RE ook plaatsvinden op grote legacy-omgevingen zonder dat de gehele organisatie moet worden verbouwd. Instappen met ARE en Requirements Engineering kan dus getrapt en kleinschalig, zonder al te grote organisatie-aanpassingen. Een RE-pilot kan binnen een paar weken al opgestart worden.
Door met ARE het voortraject gestructureerd in kaart te brengen en het RM-tool juist te implementeren, ontstaat de gewenste transparantie van het voortbrengingsproces.

Maatwerk

SOLIM begeleidt organisaties bij de maatwerk implementatie van ARE. Onze requirements consultants en engineers helpen de structuur van het voortraject te verbeteren. Helpen de kwaliteit van requirements en use cases te vergroten. Implementeren op juiste wijze het RM-tool en brengen de gewenste integratie tussen voortraject, softwareontwikkeling en beheer tot stand.[/vc_column_text][/vc_column][/mk_page_section]