Vision

Vision

Solim is van mening dat oplossingen voor bedrijfsknelpunten  veelal gelegen zijn in het COMMUNICATIE vlak.  Om uberhaupt te kunnen samenwerken en communiceren is een gemeenschappelijke taal nodig en een gemeenschappelijk referentiekader en (IT)platform. Dit ontbreekt op veel plaatsen  of functioneert niet goed. Daarnaast zijn factoren als management, persoonlijke ambities , persoonlijke belangen, afdelingsbudgetten en weerstand tegen verandering een voorname oorzaak voor het minder functioneren van een bedrijfsonderdeel.  Duidelijke communicatie is daartoe de sleutel.

vision

Transparantie en eensgezindheid over de bedrijfsdoelstellingen en traceerbaarheid van die doelstellingen door de gehele organisatie zijn noodzakelijk .

Uitdagingen

• Implementatie bedrijfsdoelstellingen
• Integratie afdelingoverschrijdende processen
• Conflicterende belangen
• Persoonlijke agenda s
• Informatie voorziening
• Kwaliteit en motivatie personeel

Solim improve

Het SOLIM verbeterconcept bestaat uit een eenvoudig stappenplan:

– Orientatie
– Analyse bedrijfsdoelstellingen/processen
– Initiele planning
– Analyse detail processen
– Interviews stakeholders
– Analyse interviews
– Terugkoppeling
– Rapportage en aanbevelingen
– Presentatie