real-word-digital-world-1
Female eye with long eyelashes close up

Vision

Knelpunten in organisaties worden veelal veroorzaakt door gebrekkige COMMUNICATIE en/of een gebrekkige  mate van  VERANDERBAARHEID van de organisatie. Om goed te kunnen samenwerken, communiceren en veranderen, is in alle disciplines een gemeenschappelijke visie en taal nodig en ook een gemeenschappelijk referentiekader met betrekking tot:  bedrijfsprocessen, ICT  en invloeden van buiten de organisatie.  Dit ontbreekt bij veel organisaties. De toenemende digitalisering en steeds sneller veranderende buitenwereld met al haar gevolgen eist dat de organisatie zich steeds sneller moet kunnen aanpassen. Veranderen dus.

Belangrijke factoren die bij dat veranderingsproces een rol spelen zijn zowel persoons gerelateerd als proces gerelateerd. Persoons gerelateerd  zijn bijvoorbeeld: persoonlijke vaardigheden, weerstand tegen verandering, persoonlijke ambities en persoonlijke belangen. Proces gerelateerd zijn bijvoorbeeld: organisatiestructuur, informatiestructuur en de administratieve organisatie.

Kwaliteit en veranderbaarheid

Solim is van mening dat de belangrijkste factoren voor succes van een organisatie worden gevonden in: de kwaliteit en veranderbaarheid van de bedrijfsprocessen, de kwaliteit van de functionarissen en de mate van transparantie en traceerbaarheid in die organisatie. De laatste twee vormen de sleutel voor veranderbaarheid.

Solim Services

Solim levert o.a. : interim management, consultancy, projectleiding en organisatie advies.  Tevens hebben wij een aantal kwaliteitsverbeterconcepten die bestaan uit eenvoudige stappenplannen en workshop trainingen om tot een betere integratie van de primaire processen en de ICT te komen en de organisatie beter te laten samenwerken met de buitenwereld.

– Informeer telefonisch of maak een afspraak !

stairs going  upward
Man jump through the gap. Element of design.

Uitdagingen

Organisaties worden veelal geconfronteerd met een of meer van de volgende uitdagingen:

• Implementatie nieuwe bedrijfsdoelstellingen

• Integratie afdelingsoverschrijdende processen

• Conflicterende belangen

• Persoonlijke agenda's

• Externe data en informatie

• Informatievoorziening

• Implementatie van wetswijzigingen

• Uniformiteit gevalsbehandeling

• Veranderbaarheid organisatie, AO en ICT

• Kwaliteit en motivatie medewerkers

Man jump through the gap. Element of design.

Adm.Organi-satie als faalbron

De administratieve organisatie mat al haar procedures en richtlijnen als faalbron

Faaloorzaak taal

https://www.solim.nl/faaloorzaak-taal/Taal en specificeren, als faalbron bij het opstellen van …

Kwaliteit functionarissen

https://www.solim.nl/kwaliteit-functionarissen/

Functionarissen in de ICT en lijnorganisatie als faalbron