real-word-digital-world-1
organisatie

De administratieve organisatie als faalbron.

Vanuit de zijde van de lijnorganisatie hebben de AO-functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de instructies voor gebruikers en eindgebruikers eveneens een cruciale rol. Als de applicatie goed is, maar de werkinstructies niet, zal dit eveneens voor aanzienlijke problemen zorgen.

Waar de ene programmeur nooit exact hetzelfde zal programmeren als de andere, geldt ook dat de ene zaakbeoordelaar ook niet altijd dezelfde conclusie zal trekken als de andere. Zeker niet als de administratieve regelgeving onvoldoende eenduidig is beschreven. Hoe meer regels hoe complexer. Hoe meer uitzonderingen, hoe complexer. Hoe frequenter veranderingen, hoe complexer het wordt  voor lijnfunctionarissen (o.a. de zaak behandelaars) en IT-ers. Onderstaand schema illustreert een en ander.

3

Specificeren van business-rules en data-definities is al bijzonder lastig! Evenals het opstellen van de juiste actuele AO-richtlijnen. Evenzo is het voor een zaakbehandelaar  soms bijzonder moeilijk e.e.a. juist te interpreteren  op basis van al deze informatiestromen.

 

SOLIM biedt diverse  trainingen,  functie-assessments en consultancy voor metingen en verbetertrajecten om de faalkans  aanzienlijk te verkleinen.