Home

real word-digital world Female eye with long eyelashes close up

Vision

Knelpunten in organisaties worden veelal veroorzaakt door  gebrekkige  COMMUNICATIE en/of een gebrekkige  mate van  VERANDERBAARHEID van de organisatie.  Om goed te kunnen samenwerken, communiceren en veranderen  is een gemeenschappelijke visie en  taal nodig en een gemeenschappelijk referentiekader op o.a. de gebieden van:  bedrijfsprocessen, ICT  en invloeden van buiten de organisatie.  Dit ontbreekt op veel plaatsen.  De toenemende digitalisering en steeds sneller veranderende buitenwereld met al  haar gevolgen eist dat de organisatie zich steeds sneller moet kunnen aanpassen. Veranderen dus.  Belangrijke factoren die bij dat veranderingsproces een rol spelen zijn zowel persoons gerelateerd  als proces gerelateerd.  Persoons gerelateerd  zijn bijvoorbeeld: persoonlijke vaardigheden, weerstand tegen verandering, persoonlijke ambities en persoonlijke belangen.  Proces gerelateerd zijn bijvoorbeeld: organisatiestructuur, informatiestructuur en  de administratieve organisatie.

Kwaliteit en veranderbaarheid

Solim is van mening dat de belangrijkste factoren voor succes van een organisatie worden gevonden in: de kwaliteit  en veranderbaarheid van de bedrijfsprocessen, de kwaliteit van de functionarissen en de mate van transparantie en  traceerbaarheid in die organisatie. De laatste twee vormen de sleutel voor veranderbaarheid.

Uitdagingen

Organisaties worden veelal geconfronteerd met een of meer van de volgende uitdagingen:

• Implementatie nieuwe bedrijfsdoelstellingen

• Integratie afdelingsoverschrijdende processen

• Conflicterende belangen

• Persoonlijke agenda s

• Externe data en informatie

• Informatievoorziening

• Implementatie van wetswijzigingen

• Uniformiteit gevalsbehandeling

• Veranderbaarheid organisatie, AO  en ICT

• Kwaliteit en motivatie medewerkers

Man jump through the gap. Element of design. stairs going  upward

Solim Services

Solim levert o.a. : interim management, consultancy, projectleiding en organisatie advies.  Tevens hebben wij een aantal kwaliteitsverbeterconcepten die bestaan uit eenvoudige stappenplannen en workshop trainingen om tot een betere integratie van de primaire processen en de ICT te komen.

– Informeer telefonisch of maak een afspraak !

 

trechter

Knelpunt-
gebieden

Het ICT-voortbrengingsproces  en haar knelpuntgebieden

Lees meer talkcloud

Faaloorzaak
taal

Taal en specificeren, als faalbron bij het opstellen van …

Lees meer organisatie

Kwaliteit functionarissen

Functionarissen in de ICT en lijnorganisatie als faalbron

Lees meer

ACTUEEL

Transparantie en Traceerbaarheid

Hoe bewaak ik de consistentie tussen uitgevaardigde wet of business rule en de implementatie daarvan in mijn organisatie  Wetswijzigingen , wijzigingen in de dienstverlening of in producten leiden impliciet tot veranderingen in bedrijfsprocessen en hun IT systemen.  Hoe gaan we daar mee om nu de veranderingssnelheid toe blijft nemen ?  Met transparantie bedoelen we hier:… Read More →

Veranderbaarheid

Veranderbaarheid van applicaties en TESLA’ s (een softwarefabriek is geen automobiel fabriek ) Hoe breng je in een organisatie wijzigingen aan, rekening houdend met de complexiteit aan deelprocessen, componenten, richtlijnen, procedures, normen en mensen? Bijna elke wijziging raakt het informatiesysteem. De mate van veranderbaarheid daarvan is dus essentieel.  Het beheer van applicaties en systemen, AO… Read More →

Werving & Selectie

GEZOCHT voor overheid en semi-overheid: Business analisten Interim managers voor operatie  en informatievoorziening QA specialisten Systeembeheer management Read More →